Varningsljus för bil och motorsport

Vikten av varningsljus kan inte påtalas tillräckligt – varningsljus är viktigt både på bilen och vid arrangemang av motortävlingar. Blinkande ljus påkallar alltid uppmärksamhet och gör att människor tar det försiktigare.

Var skaffar man varningsljus och blixtljus?

Du gör det tryggt och säkert hos worksystem.se, här kan du hitta ljus i olika former och storlekar. Det finns också varningsljusramper i LED belysning som kan monteras med magnetfötter eller på takbågarna. Worksystem är en bra partner med ett brett sortiment från enkla varningsljus till avancerade modeller och produkter inom TMA (Truck Mounted Attenuator).

Roterande varningsljus för biltävlingar

Speciellt vid en biltävling är ljusens placeringar viktiga eftersom publik och besökare inte får hamna i vägen och bli skadade. Roterande varningsljus drar uppmärksamheten till sig. Worksystem kan också ge dig råd om vilka ljus du ska välja och hur de kan användas på bästa sätt utifrån dina behov. Systemen testas noga och man väljer de allra bästa varningsljus för att säkra den höga kvalitet man vill förmedla. Den nyaste LED tekniken för med sig att ljuskällan inte skadas av att man tänder och släcker snabbt under långa tidsperioder. Du kan också skaffa dina markeringsskärmar och skyltar från Worksystem.

Varningsljus på bilen för säkerhet

Riktat ljus direkt på bilen kan vara bra i flera olika situationer och avsevärt öka säkerheten.

För ett arbetsfordon, exempelvis ett fordon som befinner sig på banan eller vid kanten av den, konstant under en biltävling, kan det riktade ljuset vara ett bra val. Dessa varningsljus är infällda och passar perfekt till arbetsfordon utan räcken. Ljusen kan placeras både framtill eller baktill på bilen.

Worksystem har också flertalet mycket bra lösningar på fästningar av ljusen. Det finns olika infästningslösningar, knappar till ljusen och kablage som tillhör. Du kan också få råd om vilken kontrollstation som blir enklast för dig, och hur funktionerna kan se ut. Om du själv är yrkesman finns det knapp-och säkringssatser som du kan köpa och installera själv. Det finns ledade kablar, förgreningar och kontakter. Detta gör det enkelt för den som sitter på banan i sitt arbetsfordon att manövrera varningsljusen från fordonet.